Events

Find events that suit your needs and wishes perfectly.

5-DNEVNA GOZBA NA SOKOVIMA

13.06.2022 - 17.06.2022

Vrijeme je za čašćenje. Vrijeme je za uživanje. Vrijeme je za GOZBU.

Kakvu gozbu?
Gozbu nakon koje nećeš imati grižnju savjesti, gozbu nakon koje ćeš se dobro osjećati, gozbu koju ćeš htjeti i moći ponoviti kada god ili koliko god puta ćeš htjeti.

O čemu se radi?
O gozbi SA SOKOVIMA. Gozba koja je potpuno prirodna, gozba u kojoj svaki dan uživaš u prirodnim okusima, gozba u kojoj tvoje tijelo dobiva sve što mu je potrebno, gozba koja tvoje tijelo hrani i njeguje iznutra, ali i gozba od koje čak i kile možeš izgubiti.

525,00 HRK

5-DAY JUICE FEAST

04.07.2022 - 08.07.2022

It’s time to celebrate. It’s time to enjoy. It’s time for the FEAST.

What feast?
A feast after which you will not have a guilty conscience, a feast after which you will feel good, a feast that you will want and be able to repeat whenever or as many times as you want.

What is it about?
It’s a feast WITH JUICES. A feast that is completely natural, a feast in which you enjoy natural flavors every day, a feast in which your body gets everything it needs, a feast that nourishes and nurtures your body from within, but also a feast in which you can even lose weight.

525,00 HRK (77,00 $)